با توجه به پتانسیل بسیار بالای بازار پسته در ایران فروشگاه اینترنتی پسته زار در سال ۱۳۹۵ با هدف حذف واسه ها در بازار پسته و مغز و عرضه مستقیم به همیهنان عزیز ایجاد و راه اندازی شد.

مرکز فروش شرکت در اردکان یزد می باشد و انبار مرکزی نیز در استان کرمان واقع شده است .