پسته حاج عبدللهی درجه یک

135,000 تومان

موجود نیست

پسته حاج عبداللهی درخت این نوع پسته دارای قدرت رشد بسیار عالی می باشد به طوری که هر ساله کشاورزان مجبور به هرس درختان می باشند .این نوع پسته به دلیل کشیدگی و رشد جزو خانواده پسته بادامیها طیقه بندی می شود

در انبار موجود نمی باشد