پسته فندقی درجه یک

83,000 تومان

موجود نیست

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر می باشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی می باشد. تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها است در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر می باشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است. پسته فندقی مهمترین رقم کاشته شده در استان کرمان بوده و ۵۵ تا ۶۰% کل باغات پسته استان را به خود اختصاص داده است

در انبار موجود نمی باشد